ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД

ПРАЙМ  ИМОТИ  ЕООД
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

петък, 15 януари 2016 г.

ПОКУПКА НА ЖИЛИЩЕ – СТЪПКА ПО СТЪПКА

         
  Покупката на собствен имот е сериозно, важно решение. Надяваме се с тези кратки напътствия да Ви помогнем да вземете най-правилното решение, да постигнете пълно финансово удовлетворение и да се насладите на своя собствен нов дом. Без значение дали имате намерение да закупите своя първи собствен имот или ще купувате имот с цел инвестиция, който в последствие ще отдавате под наем, първото, което трябва да направите, е да решите дали покупката ще е с пари в брой или с ипотечен кредит. Когато финансирането на начинанието е с пари в брой, тогава нещата са значително по-ясни – имате представа каква е сумата, с която разполагате, следователно Ви е ясна и цената на бъдещата покупка. Когато обаче покупката ще се финансира със средства от кредитна институция, тогава преди да стартирате физическото търсене на имота е добре да направите проучване на възможностите да Ви бъде отпуснат кредит – да изберете банка, която съгласно доходите на Вас и семейството /в случай,че сте семеен/ ще ви даде яснота на размера на кредита, който може да очаквате. Вече повечето от банките изнършват тази услуга в кратък срок и тя е или безплатна или с много ниска такса. Щом се сдобиете с това Удостоверение за одобрен кредит на база финансови параметри на кредитоискателя, Вие спокойно може да пристъпите към търсене на желания имот, защото вече ще имате пълна яснота за размера на сумата, с която можете да финансирате покупката. Сега няколко съвета относно избора на самия имот. Изборът на район се определя от сумата, в която трябва да се вмести покупката. Домът, който ще изберете, не е заключен само зад входната врата на конкретен имот. Добре е да вземете под внимание и заобикалящата среда – близостта на училище, детска градина, спирки на обществен транспорт, лечебно заведение, ДКЦ, търговски обекти, натовареност на близките пътни артерии в час пик, както и много други подробности, които сигурни сме вече сте набелязали като важни за Вас. Добре е да се знае, че когато се ползва кредит за финансиране на покупка на имот, банките НЕ отпускат цялата сума, а е необходимо купувачът да разполага с някаква сума за лично финансиране на начинанието, която в най-лошия случай трябва да е поне 10 % от стойността на бъдещата покупка, защото банката финансира до 90 %. Желанието на всеки е да получи кредитиране при най-изгодна лихва. Има доста тънкости при формирането на лихвения процент при ипотечните кредити, а освен това всеки кредит има и такса за обслужването му, различни видове комисионни, застраховки както на имота, така и на кредитополучателя, които е важно да знаете, че са задължителни и се правят в полза на кредитодателя. Срокът за погасяване на кредита има пряка зависимост за определяне на размера на лихвата. Максималният срок на кредита може да е 35 години. Срокът на кредита се определя от кредитополучателя – от неговите предпочитания и възможности.                                                                                                                                                             Сега ще ви запознаем с документите, които се необходими при покупка на имот, а именно:
1.     Копие от документ за собственост на имота, предмет на сделката;
2.     Удостоверение за данъчна оценка на имота;
3.     Удостоверение за липса/наличие на тежести;
4.     Схема на апартамента от Агенцията по кадастъра /ако има изготвена кадастрална карта за района, в който се намира имота/;
5.     Актуална скица на УПИ от Агенция по геодезия и кадастър -  ако имотът има земя.
6.     Удостоверение за адрес – ако имотът е нов и до сега не е имал такъв;
7.     Удостоверение за идентичност – в случай, че има промяна в име на улица или номерация на сграда;
8.     Възможно е да има и други необходими документи в зависимост от индивидуалната идентификация на съответния имот;
9.     Акт обр.16, Удостоверение за въвеждане в експлоатация – в случай на необходимост.
10.  Лични документи на продавач;
11.  Удостоверение за семейно положение на продавач;
12.  Удостоверение по чл.87, ал. 6 от ДОПК - ако покупката е с кредит и от двете страни;
13.  Удостоверение за режима на имуществените отношения между съпрузи – вади се от АВ.
14.  Декларация по чл.23 от Семейния кодекс – в случай на необходимост.
             Сделката стартира с подписването на Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и приключва с прехвърлянето на собствеността пред нотариус, където също има известни такси за плащане – местен данък, такса вписване, нотариални такси и други , които стандартно се делят между страните по сделката, а ако покупката е с кредит се заплаща и вписването на самата ипотека, но тя е за сметка единствено на кредитополучателя.                                                                      
           Плащанията между страните – продавач и купувач се изпършват единствено и само по банков път.

           Ще се радваме, ако сме били полезни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар