ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД

ПРАЙМ  ИМОТИ  ЕООД
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

вторник, 22 септември 2020 г.

Проверката за тежести на имота е изключително важна

   Преди покупката на недвижимо имущество е силно препоръчително да се направи проверка за тежести. Но кой трябва да я извърши и какви са необходимите документи? Това са въпроси, на които всеки бъдещ собственик на имот трябва да си отговори преди да пристъпи към сделката.

Специалистите са единодушни, че проверката трябва да се извърши от заинтересованата страна, т.е. от купувача. Службата по вписванията издава удостоверение за вещни тежести, обяснява брокер Мария Гавраилова. При подписване на предварителен договор консултантът по сделката трябва да представи компютърна справка от СВ, а УВТ се вади между сключването на предварителния и окончателния договор.
Удостоверението за тежести е сериозен документ, удостоверяващ правното състояние на недвижимия имот, коментира брокер Десислава Щебетовска. От него става ясно дали имотът е обременен с тежести – ипотеки, възбрани, искови молби за собственост. Разбира се също така дали имотът не е обект на принудително изпълнение по висящи изпълнителни производства.
За да се извади такова удостоверение, е необходимо заедно с молбата (по образец), да се приложат всички нотариални актове, свързани със собствеността за период от 10 години назад.
Освен това е нужно да се приложат и други документи, свързани със собствеността – скици, архитектурни проекти, удостоверение от кадастъра с идентификационен номер (ако районът, в който се намира имотът, има одобрена кадастрална карта), удостоверение за административен адрес (ако имотът е ново строителство и има разрешение за ползване) и др.
Когато се прехвърлят идеални части от УПИ, давността по отношение на историята на земята е същата – 10 години. Представят се всички актове за този период, скици и т.н.
Щебетовска препоръчва преди да се подаде удостоверението, да се направи консултация с дежурен съдия в Агенция по вписванията. Той ще обърне внимание на нужните документи и ще разясни точно какво е необходимо. Добър агент по недвижима собственост също би могъл да съдейства.
Проверка за тежести върху имота трябва да извърши брокерът, който е представител на купувача, уточнява брокер Антон Илиев. Той съветва хората да се обърнат към специалист, защото дори при малки неточности в молбата за удостоверение за тежести, тя ще бъде върната.

Това може да се случи няколко последователни пъти, докато не се напише всичко, както трябва и не се приложат правилните документи. Стандартната проверка отнема 10 работни дни (или две седмици с почивните дни).
Има бърза проверка за три работни дни, както и експресна за 24 часа, допълва експертът. Тя обаче невинаги е възможна – това преценява дежурният съдия. Най-добре става, когато се направи и компютърна справка на лицето/лицата, които са собственици на имота. Това помага на купувача да се ориентира по-бързо в ситуацията.
Преди да се купи даден имот, той задължително трябва да е проверен за тежести, категорични са и други експерти. Ако се ползва посредничеството на агенция, то с проверката обикновено се ангажира брокерът. Удостоверение за липса на тежести се изисква както при подписването на предварителния договор, така и при изповядването на самата сделка.
Проверката трябва да се направи още при първоначалното договаряне между страните в писмена форма, защото иначе купувачът рискува капарото си. Всички вписвания и справките за тях се правят по местонахождение на имота. За целта е необходимо да се знаят трите имена на собственика или на собствениците, ако са повече от един.
Когато става въпрос за юридическо лице, е необходимо да се разполага с точното име на фирмата, номера и годината на фирменото дело. При фирмите е необходимо да се посочи кое е фирменото дело по регистрацията.
Когато имотът има няколко съсобственика или е семеен, проверката се прави поотделно за всеки един от съсобствениците. Това става по партидата, открита на името му, или по ЕГН на съответното лице.

Компютърните справки в такива случаи не са достатъчни, показва практиката. Причината е, че дори в столицата при нея се обхваща само периодът след 1997 г. Много по-голяма сигурност дава писменото удостоверение за тежести.
При подаване на молбата в Службата по вписванията се прилага и копие от документа за собственост на имота. Ако той е бил наследен, представя се доказателство за собствеността на наследодателя заедно с удостоверение за наследници. За повече сигурност е препоръчително да се изиска предходният документ за собственост и да се направи проверка и за посочените в него собственици.

Източник: www.pariteni.bg

(02.04.2013)

Няма коментари:

Публикуване на коментар